RevizeE2B
Zdeněk Brablec

IČ: 42903360

Sídlo firmy:

Luďka Matury 811
Pardubice - Studánka
530 12

Tel: +420 774 259 337
E-mail: zbrablec@atlas.cz

O společnosti

RevizeE2B je firma jejíž hlavní činností jsou revize elektrických instalací do 1000 V. Převážnou část revizí tvoří revize v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par, plynů a prachů.

Firma se dále zabývá poradenstvím při určování prostředí a zpracováním protokolů o určení vnějších vlivů.

Zpracováváme projektové dokumentace v technologické části, tj. technologická zařízení pro výrobní a speciální nevýrobní procesy, systém řízení technologických procesů a zařízení měření a regulace (SŘTP a MaR), napájecí a provozní rozvod silnoproudu, provozní potrubí. Projektové dokumentace firma zpracovává jak pro prostředí normální, tak pro prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par, plynů a prachů. Firma je schopna zajistit zpracování projektové dokumentace ve všech profesích, tj. i části pozemních stavebních objektů a inženýrských objektů.